Jeugdvisie

Turnkring Herk-de-Stad is een sportvereniging die tot doel heeft de sport in het algemeen en de turnsport in het bijzonder te promoten door voornamelijk een recreatief aanbod aan te bieden.

Wat de jeugdwerking betreft hanteren we volgende visie en regels om alles in goede banen te leiden.

 

Algemeen :

De bedoeling van de jeugdwerking

  • Kinderen een gezond en plezant tijdverdrijf aan te bieden, waarin ze hun motorische, sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.
  • Kinderen specifieke turnvaardigheden bij brengen.

 

Visie van de club :

De kinderen staan in dit alles centraal, dus is het de bedoeling eerst en vooral dat de kinderen met plezier hun sport kunnen beoefenen, daarenboven proberen we ze motorische vaardigheden aan te leren gericht op de turnsport.

  • Wij bieden aan : kwalitatieve lessen op verschillende leeftijdsniveaus ( steeds met een trainer/lesgever met diploma zijnde een pedagogisch sportdiploma of via nascholing een sportgericht diploma )
  • Wij geven : steun en vertrouwen
  • Wij zorgen ervoor dat er veel variatie voorkomt in de lessen zo dat alle aspecten van het turnen aan bod komen ( klimmen en klauteren, slingeren en zwaaien, evenwicht en balanceren,… )